Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti (u daljem tekstu: ″Politika″) reguliše se vaša privatnost i opisuje kako Marera prikuplja, koristi i obelodanjuje vaše podatke o ličnosti pri korišćenju sajta mareraproperties.com (u daljem tekstu: ″Sajt″), kao i odnos koji se zasniva između Vas i Marera, vlasnika Sajta i pružaoca usluga, kojim upravljaju MARERA PROPERTIES DOO BEOGRAD, adresa Masarikova 5, Palata Beograd, MB 20586338, kao zavisno društvo kompaije Marera Investment Group i druge povezane kompanije (u daljem tekstu: ″Marera″). U ovoj Politici, „Vi“ označava svakoga ko koristi Sajt, kao i svakog korisnika usluga koje pruža Marera svojim članovima i drugim korisnicima (u daljem tekstu: ″Usluge″).

Pre korišćenja našeg Sajta ili Usluga, molimo Vas da pročitate ovu Politiku u celosti, što će vam pomoći da donesete promišljene odluke o vašem odnosu sa nama.

Korišćenjem Sajta ili naših Usluga, potvrđujete da prihvatate ovu Politiku, slažete se da Marera može da koristi vaše podatke i potvrđujete da ste informisani o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti od strane Marera.

Posebno, korišćenjem Sajta ili naših Usluga potvrđujete da ste informisani o svrsi i osnovu za prikupljanje i obradu vaših podataka, kao i o vašim pravima, sve u skladu sa ovom Politikom, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (‘GDPR’) i svim drugim važećim propisima Republike Srbije koji se odnose na obradu podataka o ličnosti.

Možete da promenite ili opozovete vaš pristanak za korišćenje vaših podataka o ličnosti u svakom trenutku, ili da tražite da vam se vaši podaci o ličnosti stave na uvid, kao što je opisano u daljem tekstu.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa primenom ove Politike, molimo vas da nas kontaktirate u toku radnog vremena, bilo na sledeću adresu: Masarikova 5, Palata Beograd, mejlom: office@mareragroup.rs, ili telefonom: +381 11 32 30 318.

Koje podatke prikupljamo od vas?

Marera prikuplja različite vrste podataka o ličnosti. Možemo da prikupljamo (i) kontakt podatke, kao što je vaše ime, poštanska adresa, adresa elektronske pošte ili druge informacije koje nam omogućavaju da vas kontaktiramo, (ii) podatke za verifikaciju, (iii) naziv vaše firme i druge informacije o vašem zanimanju, (iii) podatke za plaćanje, podatke o računu u banci, ostale podatke potrebne za naplatu i druge informacije koje su neophodne kada vršite neku kupovinu, (iv) podatke o intelektualnoj svojini, uključujući žigove, logotipe i vašu drugu intelektualnu svojinu, (v) adresu, demografske informacije kao što je poštanski broj, preference i interesovanja, (vi) informacije o vašim uređajima, (vii) podatke o vašoj lokaciji.

Takođe prikupljamo i/ili generišemo anonimne i zbirne podatke na osnovu vašeg korišćenja Usluga. Koristimo ih na različite načine, kao što je merenje vašeg interesovanja za neke delove ili funkcije Sajta i korišćenje istih.

Kako prikupljamo vaše podatke o ličnosti?

Podaci o ličnosti koje prikupljamo su podaci koje obezbeđujete (i) vi direktno, ili se prikupljaju (ii) sa vaših uređaja i njihovih lokacija, (iii) na osnovu vašeg korišćenja našeg Sajta ili Usluga, uključujući prikupljanje preko kolačića, piksela, veb bikona, dnevnika (logova) i drugih internet tehnologija, (iv) društvenih mreža, (v) Google Analytics.

Koristimo alatku pod nazivom “Google Analytics” da prikupljamo informacije o korišćenju usluga našeg Sajta (Google Analytics prikuplja informacije kao npr. koliko često korisnici koriste usluge Sajta, koje stranice posećuju kada to čine i koje druge sajtove su koristili pre nego što su došli do usluga Sajta). Google Analytics prikuplja samo IP adresu koja vam je dodeljena na datum kada ste posetili Sajt i njegove usluge, a ne vaše ime ili druge identifikacione podatke. Informacije koje se prikupe koristeći Google Analytics ne kombinuju se sa vašim podacima o ličnosti. Saznajte više o tome kako Google Analytics prikuplja i obrađuje podatke, kao i opcije povlačenja pristanka na http://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Svrha korišćenja vaših podataka o ličnosti

Mi koristimo vaše podatke o ličnosti kako bismo (i) razumeli vaše potrebe i pružili vam bolju uslugu, (ii) vas kontaktirali u vezi naših usluga, promocija i nagradnih igara, (iii) otkrili, ograničili i sprečili prevare, ili proverili i obezbedili usklađenost sa pravilima korišćenja naših Usluga, (iv) uskladili poslovanje sa našim pravnim obavezama, obavezama finansijskog izveštavanja, ili sudskim nalozima, rešenjima ili pozivima u skladu sa primenjivim pravom.

Mi vaše podatke o ličnosti delimo samo sa određenim trećim licima, uz vaš pristanak, ukoliko je to potrebno za pružanje usluga, kao što je npr. internet provajder.

Mi se generalno oslanjamo na naše legitimne interese u skladu sa zakonom kada prodajemo naše Usluge, bilo na našem sajtu ili na sajtovima trećih strana, i kada organizujemo promocije ili nagradne igre, ako je to dozvoljeno zakonom.

Bezbednost informacija

Bezbednost vaših podataka nam je bitna. Posvećeni smo tome da osiguramo da vaši podaci budu sigurni. Kako bismo sprečili neovlašćeni pristup ili objavljivanje vaših podataka, uspostavili smo odgovarajuće fizičke, elektronske i administrativne procedure kako bismo sačuvali i osigurali informacije koje prikupljamo.

Mi nećemo prodavati, deliti ili pozajmljivati vaše podatke o ličnosti trećim licima osim ako imamo vašu dozvolu za to ili se to zahteva zakonom.

Zabranjeno je korišćenje Sajta podnošenjem lažnih ili netačnih podataka koji mogu da dovedu u zabludu ili na drugi način uzrokuju štetu sajtu Marera, i takav korisnik će snositi krivičnu i građansko-pravnu odgovornost. Slanjem informacija ili podataka firmi Marera, vi potvrđujete da su informacije istinite, tačne i potpune.

Prava i obaveze

Mi poštujemo vaša prava na vaše podatke. U skladu sa primenjivim zakonom, imate pravo da (i) tražite potvrdu o tome da li čuvamo, koristimo ili delimo bilo koje od vaših podataka o ličnosti; (ii) dobijete pristup vašim podacima ili kopiju vaših podataka o ličnosti; (iii) dobijete elektronsku kopiju podataka o ličnosti koje ste nam obezbedili, ili da od nas tražite da pošaljemo te informacije drugoj kompaniji (“prava na prenosivost podataka”); (iv) ograničite našu upotrebu vaših podataka o ličnosti ili, kao što je opisano gore, podnesete žalbu u vezi sa korišćenjem podataka; (v) tražite da se isprave neistiniti, netačni ili nepotpuni podaci o ličnosti; ili (vi) tražite da se izbrišu vaši podaci o ličnosti koje čuva Marera, što podleže određenim izuzecima utvrđenim zakonom. Ako želite da ostvarite neko od ovih prava, molimo vas da nas kontaktirate na gore navedenu adresu.

Marera će zadržati vaše podatke o ličnosti za vreme trajanja vašeg odnosa sa nama, kao i na određeni period nakon okončanja vašeg odnosa sa nama, u skladu sa zakonom.

Zadržavamo diskreciono pravo da izmenimo, modifikujemo, dodamo ili izbrišemo delove ove Politike u bilo koje vreme. Pozivamo vas da s vremena na vreme ponovo pročitate ovu Politiku kako biste ostali informisani. Sve izmene ove Politike stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja istih ili nakon što ih Marera dostavi na neki drugi način.

Marera se obavezuje da će pri ispunjavanju svojih obaveza poštovati odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Opšte Uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (‘GDPR’) i sve druge važeće propise Republike Srbije koji se odnose na obradu podataka o ličnosti.Marera se obavezuje da će pri ispunjavanju svojih obaveza poštovati odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Opšte Uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (‘GDPR’) i sve druge važeće propise Republike Srbije koji se odnose na obradu podataka o ličnosti.

Na sve što se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti, a nije regulisano ovom politikom, primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ili GDPR.

Ova Politika se tumači u skladu sa pravom Republike Srbije.