MARERA PROPERTIES ZAPOČELA SA NAPAJANJEM OBJEKATA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

Beograd, 31. maj 2024

Kompanija Marera Properties sprovodi energetsku tranziciju koja obuhvata unapređenje energetske efikasnosti, osiguranje održivog lanca snabdevanja, usaglašavanje ukupnog poslovanja sa ESG standardima i postizanja CO2 neutralnosti u okviru celokupnog portfolija nekretnina.

Svi poslovni objekti u portfoliju kompanije Marera Properties, kancelarijske, maloprodajne i industrijske namene na lokacijama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, od 1. maja 2024. godine snabdevaju se električnom energijom iz obnovljivih izvora sertifikovanog porekla.

Sprovođenje energetske tranzicije omogućiće kompaniji Marea Properties da nastavi sa pružanjem usluga vrhunskog kvaliteta uz smanjenu potrošnju primarne energije, smanjujući štetan uticaj na životnu okolinu.

Ulaganjem u zelenu energiju, kompanija Marera Properties aktivno doprinosi očuvanju životne sredine i održivom razvoju lokalne zajednice.