Industrijski Park Pobeda Slobodna Zona

Industrijski park Pobeda počinje sa radom u sistemu Slobodne zone

Beograd, 17. jun 2022.

Ministarstvo finansija izdalo je rešenje kojim Industrijski park Pobeda počinje sa radom u sistemu Slobodne zone Novi Sad, čime se stvaraju dodatni uslovi za nove investicije, otvaranje novih radnih mesta i uvođenje poreskih olakšica za izvozno orijentisane kompanije.

Rešenjem se utvrđuje da su “ispunjeni prostorni i energetski uslovi, uslovi zaštite životne okoline i drugi tehnički uslovi za rad slobodne zone, uslovi za rad carinske službe, kao i uslovi u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora.” Komisiju koja je izvršila pregled dokumentacije i prostora činili su predstavnici Ministarstva finansija, Uprave za slobodne zone, Uprave carine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva privrede i predstavnika grada Novog Sada.

U slobodnim zonama Srbije posluje više od 200 multinacionalnih kompanija sa više desetina hiljada zaposlenih, a izvoz čini više od 13 odsto ukupnog izvoza Srbije. Kompanije koje posluju u okviru slobodne zone imaju pravo na poreske olakšice, poput oslobađanja od PDV-a i carine na uvoz sirovina i materijala namenjenim proizvodnji robe za izvoz, mašina, opreme i građevinskog materijala.

Pobeda je jedini industrijski park na severu zemlje koji pored logističkih i proizvodnih kapaciteta nudi skladišni i kancelarijski prostor. Lociran u neposrednoj blizini Novog Sada, park Pobeda trenutno raspolaže sa 110 hiljada kvadratnih metara proizvodnih kapaciteta i 17 hektara zemljišta predviđenog za izgradnju novih objekata. U okviru parka za sada posluje 35 etabliranih i rastućih kompanija čije su delatnosti iz najrazličitijih oblasti poput prerađivačke, trgovinske i saobraćajne industrije. Od avgusta 2020. godine Pobeda je deo portfolija kompanije Marera Properties koja se bavi akvizicijom, razvojem, iznajmljivanjem i upravljanjem nekretninama komercijalne namene.

Kontakt za medije:
Iva Djurić
Public Relations and Government Affairs Director
Marera Property Management
iva.djuric@mareragroup.rs
063/166-32-39