Uzbudljiv lanac novih kancelarijskih prostora

Naš portfolio poslovnih objekata kao i većina naših projekata su fokusirani u centru Beograda. Lakoća poslovanja u Beogradu, njegovog intelektualnog i poslovnog kapitala i njegova sposobnost razvoja, konstantno se unapređuju. U poslednje vreme Beograd se pokazao kao magnet za rastuće sektore, uključujući IT i tehnologije, koji čine većinu start-up kompanija u centru Beograda. Ovaj trend utiče na tip prostora koji nudimo, sa sve većim naglaskom na fleksibilnost i personalizaciju prostora.

Naš portfolio se odlikuje visokokvalitetnim poslovnim zgradama u oblastima koje nam omogućavaju rast, razvoj i podsticanje vrednosti.

Ima toga još. Ponosni smo na priliku da obnovimo i u naš portfolio dodamo zgradu bivše fabrike tekstila koja raspolaže sa 21,681 m2 novog poslovnog prostora.

Renoviranje zgrade je u toku, i napreduje brzo.

Saznajte više >